Ga terug

Jij wilt een webshop starten? Let dan goed op deze aandachtspunten!

Dat E-commerce de dag van vandaag alomtegenwoordig is, hoeven we jou niet meer te vertellen. De markt is nog steeds aan het groeien.

Stel, je wilt een webshop starten. Vol enthousiasme ga je ertegenaan.

Het opstarten van een webshop is heel arbeidsintensief, er zijn een aantal aandachtspunten waarmee iemand dient rekening te houden alvorens een webshop wordt opgestart (is er een markt voor mijn product? Hoe kan ik mij onderscheiden t.o.v mijn concurrenten?). Naast deze vragen moet je natuurlijk ook rekening houden met heel wat juridische en fiscale stappen.

Wij helpen jou op weg!

Wat is E-commerce nu eigenlijk precies?

Ja, om dit artikel begrijpend te maken tegenover ons lezend publiek moeten we ook wat theoretische zaken door. We proberen het zo kort mogelijk te houden!

De exacte definitie van E-commerce kunnen we vandaag terugvinden in het WER (Wetboek Economisch Recht). Dit boek definieert wat E-commerce nu eigenlijk is maar maakt er helaas niet zo’n makkelijk of duidelijke definitie van: “Dienstverleners die een dienst van de informatiemaatschappij aanbieden”. Super duidelijk!

Bovenstaande omschrijving zegt ons dus bijna niks, om een goed beeld te krijgen van wat E-commerce nu eigenlijk is moeten we wat dieper ingaan op wat “diensten uit de informatiemaatschappij” nu eigenlijk zijn. In dit geval komen we volgende zaken tegen:


  • Het gaat om diensten die via een elektronische weg worden aangeboden. Daar kunnen heel wat verschillende soorten activiteiten onder vallen: online verkoop van goederen en/ - of diensten, aanbieden van online informatie, …

  • De afnemer betaalt gewoonlijk een vergoeding voor de dienst: dat moet niet in geld zijn, maar kan ook in natura (bv. Advertenties, we kennen ze allemaal niet waar?).

  • De afnemer moet de dienst via een elektronische weg op afstand verwerven: leverancier en klant zijn dus niet op hetzelfde moment ergens fysiek aanwezig – en de klant gebruikt elektronisch apparatuur (bv. Een computer, …) om de dienst te verkrijgen. Voorbeeld een klant bestelt iets bij een webshop.

  • Op individueel verzoek van de afnemer: de klant doet een individueel en specifiek verzoek. Voorbeeld: een klassieke televisie-uitzending valt niet onder E-commerce hoewel het gaat om een dienst op afstand via elektronische weg. De dienst wordt echter niet aangeboden op individueel verzoek. Daarentegen is een video on demand (bv. Via de diensten van Netflix, Spotify, …) wel op individueel verzoek. Deze diensten vallen dus bijgevolg wel onder de noemer “E-commerce”.


Wat nu met BTW?

Over de BTW aspecten van E-commerce valt er heel wat te zeggen. Handelaars moeten met heel veel zaken rekening houden: wat met elektronische diensten? Wat met goederen die online gekocht/ verkocht worden?

De BTW bij een webshop vraagt dus zeker de nodige aandacht. Bijvoorbeeld bij het verkopen van elektronische diensten moet er rekening gehouden worden met de BTW.

De onlineverkoop van goederen via een webshop is (nog steeds) een levering van goederen. Uiteraard is er in dat geval ook BTW verschuldigd. Bijzonder is dat in geval van verkopen via webshops de regels voor verkoop op afstand van toepassingen kunnen zijn.

Deze bijzondere regel is van toepassing voor wie verkoopt aan particulieren, wanneer de goederen door de leverancier of voor zijn rekening verstuurd worden vanuit België naar een andere lidstaat van de Europese Unie.

Bij een verkoop op afstand is de plaats van de levering de plaats waar het product aankomt (= de woonplaats van de klant). Dit wijkt af van de algemene regel, waarbij een levering me verzending plaats vindt daar waar de verzending vertrekt (= de vestigingsplaats van de verkoper).

Gevolg hiervan is dat de btw van land van de klant van toepasing is. Deze bijzondere regel werd ingevoerd om te vermijden dat postorderbedrijven zich zouden vestigen in die landen waar de BTW tarieven het laagste zijn. Hierdoor zou bijvoorbeeld een “fiscale concurrentie” kunnen ontstaan tussen verschillende lidstaten uit de Europese Unie.

Er bestaat een uitzondering op deze regel.


Op bovenstaande omschreven BTW regel bestaat een uitzondering voor wie weinig verkoopt in het buitenland. Het zou vrij omslachtig zijn dat wie eenmalig iets verkoopt aan een buitenlandse klant, daarvoor buitenlandse btw moet aanrekenen (waarvoor men dan ook nog een de kennis moet hebben van buitenlandse BTW regels, administratieve formaliteiten en meer).

Daarom werd er een drempel ingevoerd: de regels inzake verkoop op afstand zijn maar van toepassing voor zover de verkoper in het vorige of het volgende kalenderjaar een drempel heeft overschreden in de lidstaat waar de producten aankomen.

Deze drempels bedragen (slechts enkele landen zijn hieronder opgenoemd):


  • Voor België: 35.000 EUR

  • Voor Nederland: 100.000 EUR

  • Voor Frankrijk: 35.000 EUR

  • Voor Duitsland: 100.000EUR